Коледно парти 2013


„Благодарим Ви подкрепата! Заедно събрахме 1,816.90 лв., които ще вложим в нови и разширени занятия във ВУИ Ангел Узунов. Очакваме Ви да се включите и в тяхната реализация!
Благодарим на Българската Асоциация на Независимите Лозаро-Винари (http://baiw.org/) @[325768700848349:274:BAIW] и нейните членове, че ни подкрепиха и направиха това събитие възможно!
Благодарим Ви подкрепата!“

From Коледно Парти 2013, posted by Re-Act on 12/13/2013 (29 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2