gospodin Yanushev

Г-н Георги Янушев, директор на ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово: Децата ни са будни, с желание за промяна и жадни да усвояват нещо ново

Господин Георги Янушев, директор на възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“, споделя за най-големите предизвикателства и постижения при работата с младежите в конфликт със закона.  Той говори за ВУИ – неговото минало, настояще и бъдеще, както и за това, как може да се подкрепи развитието на реформата за младежко правосъдие.

Господин Янушев  е директор на ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово от 2001 година. Още през 1992 година учителската професия го отвежда във възпитателното училище, където по-късно работи и като  възпитател на младежите, заместник-директор и от 2001 година, заема настоящата си длъжност. През свободното си време, г-н Янушев се занимавам с  пчеларство. Сам споделя за своето хоби: „Удивлява ме организацията на живот в едно пчелно семейство, където всяка пчела изпълнява стриктно  задълженията си, като част от това семейство.“

 

  1. Разкажете ни, какво е да си директор на Възпитателно училище интернат?

Какво Ви мотивира най-много в работата с младежите?

Децата са толкова интересни, толкова различни и толкова се нуждаят от нашата подкрепа. Предизвикателството е да спечелиш  детето и после да работиш с него в името на неговото добро.

Да си директор в такъв интернат е една многообразна дейност, свързана с организацията на учебната, възпитателната и административната работа. Мисията на всички нас е да подпомагаме децата в техния път към по-доброто, по-възвишеното,  към това, което те са пропуснали да постигнат до момента на постъпването във ВУИ.  Всяко дете е индивидуалност със специфични нужди. Въпросът е да се открие потенциала му и да се развие. Най-много ме мотивира това, че трябва да се помогне  на дете временно изпаднало в беда.

 

  1. Какви са младежите във ВУИ – кои са слабите и силните им страни?

Младежите, които постъпват при нас са с противообществени прояви /не една и две/ , с  изкривени представи за взаимоотношения , някои без  елементарни хигиенни навици,  неграмотни, не зачитащи  авторитети , стремящи се да доминират в средата си и често с изкривени представи за законност, порядки и отношения. Много често родителското тяло е отсъствало при израстването на детето. Животът на улицата е дал своя отпечатък върху него. Неграмотността и липсата на елементарно възпитание у децата са големият проблем пред работещите във ВУИ. Като се започне от най-елементарните нужди, които трябва да удовлетворяваме и се стигне до качества, които трябва да открием и развиваме. Но  децата ни  са будни, жадни са да усвояват нещо ново и това е преди всичко предизвикателството пред целия ни екип – да мотивират  и подкрепят  това желание за промяна и  развитие на децата и да го насочват  в правилната посока.

 

  1. Разкажете ни, как работи екипът Ви, какво го сплотява и вдъхновява?

Какви са целите, които заедно с учителите и възпитателите сте си поставили в работата си с младежите?

Корекционно-възпитателната работа в интерната  възпитава в основни обществени норми и специфични правила на живот в интерната.  Организацията на живот във ВУИ Ракитово е създадена така, че да може в оптимален вариант да дава възможност за обучение и корекция на поведението. Дейностите в интернатните групи са насочени към корекция на поведението и създаване на определени навици и умения. Екипът, който работи в интерната е с дългогодишен опит в работата с тези деца. През годините той е изградил свой стил, преминал е през много обучения за работа с трудни деца. Вдъхновява ни интересната и всеобхватна  работа. Всеки ден е различен. Бавно и трудно надграждаме.

Оценката на резултатите от всяка дейност е важен процес, който лежи в основата на вземането на правилни решения. В нематериалната сфера, каквото е образованието и възпитанието, меренето на резултатите не е толкова просто. Резултатите стават известни след години, дори след десетилетия. Затова екипът прави планове за всяко дете, обсъжда ги, ако е необходимо планът се коригира и така вървим напред.

Подпомагането на  адаптацията на учениците в училището, създаване на условия за получаване на знания и създаване на условия за промяна на ценностната система- това са целите, които си поставяме за всяко дете поотделно. Това се постига чрез груповата и индивидуалната работа. Естествено това е двустранен процес и целите не могат да се постигнат без желанието на детето. Затова важна част от нашата работа е мотивирането му. Сплотяват ни трудностите, с които ежедневно трябва да се справяме.

Отворени сме към всички, които желаят да ни подпомагат в постигането на нашите цели.

 

  1. Малцина са организациите, работещи на терен в корекционни институции, в тази връзка, бихте ли ни казали, от кога работите с Ре-Акт? Каква е формулата за това устойчиво сътрудничество между ВУИ и НПО?

Интересът към нашите институции е голям – от страна на медии, от страна на различни контролни органи и от страна на НПО. Работата ни е свързана с полиция, съд прокуратура, отдели за закрила на детето, местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и  много други. Често намесата в нашата работа дава негативни резултати. Много са хората, които се заблуждават, че помагат на децата, а в същото време те пречат на цялостния процес на подпомагане на тяхното възпитание и  развитие. За всички е интересно как се работи, как се справяме с ежедневните трудности, но  в стремежа  да се помогне  на децата, често хората се намесват неадекватно.

Затова ние сме много чувствителни на тази тема. Много внимателно подхождаме към избора на организациите, с които работим, защото грешките са недопустими- учим и възпитаваме деца.

С Ре-Акт работим от няколко години. Още от началото пролича желанието на младежите за разнообразни дейности, които да подпомогнат нашите такива за промяна на ценностната система чрез включване на учениците в културно-масови, спортно-туристически дейности и дейности,  свързани със създаване на умения за живота. Животът във ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово се обогати. Младежите от Ре-Акт са почти на възрастта на нашите ученици, което е от голяма  полза за нас. Създадоха се добри отношения и работата започна да върви. Дава резултати.

 

  1. Кои са най-големите ползи от това партньорство за момчетата, учителите и възпитателите и специалистите и доброволците на Ре-Акт.

Още от идването на сдружението в Ракитово се внесе разнообразие на дейностите, нещо, което ние като институция сами не можем да осигурим. А това е много важно за една институция като  нашата, в която децата са 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, 365 дни/за някои/  в годината.  Осмислянето на свободното време на децата в интерната е основна задача пред педагогическият колектив. Тя се постига и благодарение на  тези млади хора – специалисти и доброволци, които не жалят време, сили и средства. Най-важното е, че дейността на Ре-Акт в интерната  подпомага процеса на изграждане на личности. Със своето разнообразие обхваща болшинството от децата-нещо, което за нас е от голямо значение – с всяко дете да се случва това, което за него е интересно и го подпомага в неговото развитие.

 

  1. В началото на тази година стартирахте съвместен проект с Ре-Акт, с който се разработва и прилага Тип-Топ – мотивационна система за младежи от коригиращи институции. Какво е новото в този проект и какво ще доведе изпълнението му?

Вследствие на ползотворната съвместна работа с Ре-Акт  се роди идеята за изграждане на стройна система за оценка и мотивация по време на престоя на децата във ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово. Считам, че това е една голяма крачка в работата  с  децата и ще внесе още по-добър порядък в оценката на престоя и мотивацията на децата към промяната на ценности и нагласи.

 

  1. Тип-Топ се прилага от месец април във ВУИ „Ангел Узунов“, какви са резултатите и ползите от системата, нейното внедряване и натрупаните данни?

Точкова система беше пробвана и предишната година в интерната, но толкова задълбочено и всеобхватно беше стартирана от тази година благодарение на разработката и от професионалисти от Ре-Акт, подпомогнати от наши педагози.  Сегашната точкова система е вече модел, който е разработен наистина професионално и смятам, че тепърва ще дава резултати, но тази оценка ще дадат  анализаторите. Наистина това е най-доброто, което сме имали до сега. Надявам се и съм сигурен, че резултатите ще са отлични.

 

  1. Какво според Вас е необходимо да се подобри и усъвършенства в Тип-Топ за постигането на по-голямо въздействие и качествени резултати през новата учебна година?

Считам, че професионалистите са свършили добре работата си. Надявам се времето, което ще отделя всеки педагог за участието на децата в живота  да не е толкова много, че да го демотивира от участие  в Тип-топ.

 

  1. Повече точки или повече удивителни за младежите от ВУИ през следващата учебна година? (точки за поощрително поведение и удивителни – за нарушения)

Надявам се от  името/ Тип-Топ – мотивационна система/   и самата система да мотивира децата  и  точките да са повече.

 

  1. Ще има ли точки през лятото?

За сега точки през лятната ваканция не са предвидени, тъй като голяма част от  децата са в лятна ваканция и са по родните си места, но е интересно да се помисли за работата на системата и по време на ваканция.

 

За Тип-Топ ни помагат Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация  „ОУК“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“.