Българска Асоциация на Независимите Лозаро-Винари

БАНЛВ  (www.baiw.org) е сдружение, обединяващо предимно семейни изби от различни райони на България, които лично правят всичко от А до Я: грижат се за лозето, берат гроздето, произвеждат виното, продават бутилките под собствено име или марка. Настоящи членове на БАНЛВ са: Иво Върбанов, Вила Юстина, Винарна Братанови, Орбелус, Шато Коларово, Росиди, Боровица, Култура на виното, Еолис Истейт,  Вила Мелник, Мараш, Шато Бургозоне, Братя Николови, Кайнарджа, Изба Манастира и др.

От създаването си през април 2012 г. сдружението е член на Европейската конфедерация на независимите лозаро-винари (CEVI – www.cevi-eciw.eu), наравно с организации на лозаро-винари от Франция, Испания, Португалия, Люксембург, Швейцария, Словения, Италия и Унгария, представляващи общо над 8 000 члена.