cover 3

Пети Тип-Топ мотивационен ден – Как да подредим света?

“За да подредим света, за да го направим по-хубав, ние трябва първо да започнем от човека, от нас самите! Подредим ли себе си и светът ще бъде подреден!” 

Такова беше посланието на първия за новата година, мотивационен ден от играта с точки и удивителни Тип-Топ.

Мястото беше добре познато – гр. Ракитово, Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“. Денят беше 13 февруари 2017 г. Столовата за 5-ти път се превърна в пространство за игри, дискусии, награди и идеи. Този път момчетата от интерната с музика и живо вдъхновение сами наредиха столовете си в кръг. Не закъсня и водещата, която влезе в играта с личен аватар, завихри всички в гонитба, сподели малко мъдрост и зададе много въпроси.

С края на първия учебния срок завърши и първото ниво на Тип-Топ. Героите на Тип-Топ – момчетата от интерната, техните учители, възпитатели и доброволците на Ре-Акт продължават играта. Те ще се изправят пред нови предизвикателства, награди, поощрения, лични мисии и доброволчески акции. Точките ще носят все повече сила, а удивителните ще провокират за все повече смелост. Всичко това – за да променяме себе си и открием своите силни страни.

Благодарим на Катерина Стоянова от http://cvs-bg.org/

За Тип-Топ ни помагат Фондация “Работилница за граждански инициативи” с финансовата подкрепа на Фондация  „ОУК“ по „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“.

Галерия: