Практически форуми за професионална реализация

Проектът цели създаване на механизъм за информираност и професионална адаптация на безработни младежи от столицата и малките населени места в Западна България. Инициативата е първата по рода си, която търси реална подготовка на младите хора за справяне в условията на търсене на работа и преодоляване на безработицата чрез провеждане на обучения за търсене, кандидатстване и намиране на работно място.

Идеята е да се комбинират традиционни методи като обучения, които за момента се провеждат само от специализирани фирми с нетрадиционен форум за работа в гр. София. Събитието, предвидено за 18 май 2013 г., ще се проведе в СУ „Климент Охридски” с основното участие на неправителствени организации и социално отговорни фирми. Предвидено е представяне на възможности за стажове в големи НПО в страната, възможности за работа в социалната сфера и държавните институции, както и възможности за работа в компании, които са силно социално ангажирани и представители на социалното предприемачество.

За цялостната подготовка на участниците в проекта ще се проведе и отделен обучителен модул, съобразен с реалните изисквания на работодателите и преподаден от професионални HR специалисти, включващ следните стъпки:

1) интерактивни обучения;
2) методи за неформално продължаващо образование, което се толерира като възможност за личностно развитие и лидерско израстване;
3) възможности за симулационни интервюта;
4) симулиране на реален процес и условие на търсене на работа;
5) теоретична основа – съставяне на автобиография, подготвяне на мотивационно писмо и пр.;
6) организиране на ролеви игри – разиграване, дискусионно извеждане на най-честите проблеми при представяне на интервю;
7) натрупване на достатъчно компетенции за самоопределяне на професия.

Обученията ще се проведат в гр. Враца, гр. Перник, гр. Благоевград, гр. Кюстендил и гр. София като стартират в края на месец април.

Всеки един от участници ще е преминал през подготвителен процес, който все още българското образование не предлага нито в средното училище, нито във висшето образование. Едновременно с това, всеки участник ще има възможност да участва в говорилниците на Фондация „СМАРТ” и организираният от Сдружение „РЕ-АКТ” форум на 18 май 2013г.

Участници

С настоящия проект ще дадем възможност на всички безработни и учащи на територията на София, Благоевград, Кюстендил, Враца и Перник, между 15 и 29 годишна възраст да участват безплатно в провежданите обучителни модули. Поради ограничения капацитет на залите, в които ще се провеждат обученията, Ви съветваме да се запишете предварително на желаните модули.

Ефекти от проекта

Участниците ще имат възможност да преценят своите заложби, интереси, досегашен опит и да развият качества като предприемчивост и гъвкавост, необходими за бъдещата им успешна реализация. Ще бъдат запознати с инструментите за ефективно позициониране на трудовия пазар, придобиване на социални умения и мотивация. Това кореспондира с приоритетите за насърчаване на личностното развитие, икономическата активност и инициативността на младите хора, особено тези от малките населени региони. Основната ни цел е намаляване на социалното изключване и младежката безработица, която продължава да расте.

Допълнителна информация

Основна цел за “РЕ-АКТ” е при реализирането на тази инициатива да се натрупа полезен опит, който да се трансформира в бъдеща широка платформа за други наши колеги извън столицата. В този смисъл, ние работим за изграждането на цялостна система-механизъм, която да споделим с други организации и която да бъде приложена и от тях в цялата страна.