Днес е последния ден на обмена „Аз съм ти“

В периода 18-27.10 в с. Бродилово се проведе младежки обмен „Аз съм ти. Сценарии за друг живот”, организиран от сдружение „Ре-Акт” за 31 млади хора от България, Естония, Македония, Италия, Испания и Сърбия. Целта му бе, чрез неформални обучителни методи, да запознае участниците с различните форми на миграция и предизвикателствата, които възникват от съвременните миграционни […]

Continue reading


Да преживееш пътя

Днес беше ден за учене чрез преживяване. Преживяхме речно предизвикателство и се загубихме, за да се намерим в граничната зона на Странджа. Тези активности бяха с цел да поставим участниците в младежкия ни обмен „Аз съм ти“ в ситуации, които преживяват мигрантите по пътя към Европа, за да придобият цялостна представа за рисковете по пътя, […]

Continue reading


Срещи за споделяне, срещи за знание, срещи за размисъл

Вчера участниците в младежкия обмен „Аз съм ти. Сценарии за другия ми живот.“ се срещнаха с представители на ГД „Гранична полиция“ и общ. Царево, както и с представител от Международната организация по миграция. Срещите са част от обучителния цикъл на проучване и действие и целят да представят различни гледни точки, обществени позиции, мерки и чисто […]

Continue reading