Днес е последния ден на обмена „Аз съм ти“

В периода 18-27.10 в с. Бродилово се проведе младежки обмен „Аз съм ти. Сценарии за друг живот”, организиран от сдружение „Ре-Акт” за 31 млади хора от България, Естония, Македония, Италия, Испания и Сърбия. Целта му бе, чрез неформални обучителни методи, да запознае участниците с различните форми на миграция и предизвикателствата, които възникват от съвременните миграционни процеси пред ЕС и в световен мащаб.
DCIM101GOPROGOPR3344. По време на обмена участниците се потопиха в темата чрез цялостно структуриране програма, която включваше различни симулации, приключения сред природата, срещи с официални представители от община Царево и Дирекция „Гранична полиция” и тематични кинопрожекции. Чрез създаване на среда за активно междукултурно учене младите хора придобиха информация и средства, с които да работят за едно по справедливо и толерантно общество и да пренесат наученото в общностите, в които живеят.

sdr

logosbeneficaireserasmusleft_en