_IGP0692

Започна младежкият ни обмен „I am You. Other Life Scenarios”

Започна младежкият обмен на „Ре-Акт” в с. Бродилово, в който приветствахме 31 участника от 6 европейски държави: България, Македния, Сърбия, Естония, Испания и Италия. В следващите дни ще си говорим и преживяваме заедно актуалната и противоречива тема за миграцията в съвременния свят.

Основните цели, които си поставяме с тази мобилност са:

 1. Да създадем среда, в в която участниците да развият основни социални ценности: инициатива, демокрация, включване, приемане, отговорност, солидарност, разбиране за стойността на различните култури;
 2. Да засилим толерантността на участниците и ролята на младите хора в процесите по защита на човешките права и социалното включване;
 3. Да създадем защитено пространство, в което мненията, приликите и разликите в мненията се изразяват открито, дискутират се и се ценят;
 4. Да дадем на младите хора средства, с които да работят за едно по справедливо и толерантно общество и да пренесат наученото в общностите, в които живеят;
 5. Да подпомогнем междукултурното учене на участници от различни маргинализирани среди;
 6. Да подобрим достъпа до програмата „Еразъм+” на млади маргинализирани хора.

Estonia hit for international evening

Парньорите ни в проекта са:

 • Сдружение „Светлост”, Сърбия
 • Асоциация „Глобърс”, Испания
 • Младежка група „Трипс”, Сардиния
 • Асоциация „Хуманост”, Македония
 • Младежки център „Улей”, Естония

Очаквайте свежи новини за събитието и много подробности от мястото на събитието в следващите дни.