Shoot by Youth!  2021!

На 21 май 2021 г. стартира Shoot by Youth! – социално видео състезание за младежи, живеещи в Дунавския регион, в рамките на Европейската стратегия за Дунавския регион (EUSDR). Състезанието е организирано от ABLE e.V. в сътрудничество с Ре-Акт (България) и Paritätisches Jugendwerk (Германия), подкрепени от Supernatural (Сърбия), FONT (Румъния), Breza (Хърватия) и Agapedia (Германия) и финансирано от Baden-Württemberg Stiftung.

Целта на “Shoot by Youth!” е да ангажира младите хора да бъдат активни на местно ниво чрез създаване на видеоклипове и реализиране на микропроекти по местата, където те живея и независимо от това, че има COVID-19 пандемия.

За да участват в състезанието младежите трябва да са на възраст между 15 и 25 години и да сформират екип (между 3 и 5 члена), който да заяви участие. Екипите трябва да идентифицират проблем в своята местна общност (социален, културен, екологичен или младежки). Проблемът следва да бъде представен в кратък видеоклип заедно с потенциални решения, набелязани от екипа.

Печелившите отбори (по 3 от основните участващи държави и още 3, избрани от останалите дунавски държави) ще получат парична награда в размер на 500 евро, както и микросубсидия (отново в размер на 500 евро) за реализиране на идеите си и решаване на идентифицирания местен проблем.

Допълнителна бонус награда за членовете на всички топ 5 финалиста в състезанието ще бъде възможността те да участват в различни младежки събития в рамките на Дунавския регион – младежки лагери, обмени и конференции.

Цялата информация и детайлите за кандидатстване може да бъде намерена на сайта на състезанието, който има и версия на Български език, достъпна за младежите в цялата страна – https://shootbyyouth.com/bg/Screenshot 2021-05-27 at 10.48.25