Срещи за споделяне, срещи за знание, срещи за размисъл

Вчера участниците в младежкия обмен „Аз съм ти. Сценарии за другия ми живот.“ се срещнаха с представители на ГД „Гранична полиция“ и общ. Царево, както и с представител от Международната организация по миграция.

Meeting Border Police and Municipality

Meeting Border Police and Municipality

Срещите са част от обучителния цикъл на проучване и действие и целят да представят различни гледни точки, обществени позиции, мерки и чисто човешки истории, които да дадат възможност на участниците да видят даден проблем от много страни, да формират собствено мнение и да предприемат определени действия самостоятелно или в група.

20181022_124913

logosbeneficaireserasmusleft_en

hrdc EN