Първо поколение Баристи във ВУИ „Ангел Узунов“

Desk with blue project folder and blank photos.

С края на учебната година настъпи и успешното приключване на Професионален кръжок „Бариста“ 2016/2017. ВУИ „Ангел Узунов“ вече се радва на първото поколение младежи, обучени  в занаята за професионално приготвяне на кафе и топли напитки.

Continue reading