KA 2 Youth & Commute project empowers disadvantaged young people to enjoy green commuting

Already for one year Re-Act Association is part of the Youth & Commute project implemented with partners from Austria, Sweden, Turkey and North Macedonia under the Erasmus+ programme. The project itself is a structured approach for increasing the mobility of marginalized youth in the big European cities with a simple, yet efficient and cheap solution […]

Continue reading


Днес е последния ден на обмена „Аз съм ти“

В периода 18-27.10 в с. Бродилово се проведе младежки обмен „Аз съм ти. Сценарии за друг живот”, организиран от сдружение „Ре-Акт” за 31 млади хора от България, Естония, Македония, Италия, Испания и Сърбия. Целта му бе, чрез неформални обучителни методи, да запознае участниците с различните форми на миграция и предизвикателствата, които възникват от съвременните миграционни […]

Continue reading


Да преживееш пътя

Днес беше ден за учене чрез преживяване. Преживяхме речно предизвикателство и се загубихме, за да се намерим в граничната зона на Странджа. Тези активности бяха с цел да поставим участниците в младежкия ни обмен „Аз съм ти“ в ситуации, които преживяват мигрантите по пътя към Европа, за да придобият цялостна представа за рисковете по пътя, […]

Continue reading